МОНГОЛ, КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНЕ ОРТОК ЛЕКСИКА

Добавил | 05.09.2017

Монгол тилдери менен түрк тилдерине орток лексика бардык мезгилде бул
тилдердин тектештигин ырастайт. Чет тилдик сөздөр ошол чет тилдин өзүндө гана морфемаларга ажыратылат.

Рефератты көчүрүү