ОРУС ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨР

Добавил | 05.09.2017

Тилдердеги лексикалык карым-катыш адам коомунун бардык мезгилинде
географиялык чөйрөгө жараша болуп келген. Байыркы адамдар да чет тилде
сүйлөгөн, калктар менен беттешип калганда алардын тилин билүүгө мажбур
болушкан.
Байыркы орус тайпалары христиан динин кабыл алганга чейин эле, чектеш
жашаган түрк уруулары менен аралашып, мал багып, жер айдап, бири-бири менен соода кылып турушкан.

Рефератты көчүрүү