СӨЗ АЛУУНУН ЖОЛДОРУ. ҮНСҮЗДӨРДҮН ЖАЙГАШУУ ОРДУ

Добавил | 05.09.2017

Кабыл алынган чет сөздөрдүн мааниси ал элдердин маданий таасирин
белгилейт. Мисалы: араб тилинен динге байланыштуу окуу, тарбия иштерине
тиешелүү абстрактуу жана конкреттүү маанидеги сөздөр алынса; иран тилдеринен кыргыз лексикасына чарбачылыкка соода-сатыкка, дыйканчылыкка тиешелүү сөздөр алынды.

Рефератты көчүрүү