МАМЛЕКЕТ

Добавил | 11.09.2017

МАМЛЕКЕТ — коомдун экономикалык ж-а социалдык түзүлүшүн сактап, аны башкарууну ишке ашыра турган саясий системанын негизги институту. М-тин негизги белгилери: 1) М-тик бийликтин функциясын ишке ашыра турган органдар м-н мекемелердин өзгөчө системасы; 2) М-тик бийлик белгилеген же санкциялаган укуктун болушу; 3) М-тик бийликтин жаралуу же жайылуу чеги бар аймактын болушу. Тарыхта белгилүү М-тин түрлөрү: кул ээлөөчүлүк М: феодалдык М., бурж. М-тин түзүлүш формалары: монархия (абсалюттук ж-а конституциялык), республика (парламенттик ж-а президенттик), советтик республика, унитардык М. ж-а союздаш М. (федерация). М.- коомдогу саясий уюмдардын негизгиси. Коомдо М. м-н катар ар кандай партиялар, профсоюздар, диний бирикмелер ж. б. уюмдар иштейт. Алгачкы жамаат коомунда М. болгон эмес, ал эмгектин коомдук бөлүнүшүнөн, жеке менчиктин ж-а карама-каршы таптардын чыгышынан улам жаралып, коомдук өнүгүүгө жараша өзгөрүп турган. Социалисттик революциянын жеңиши м-н М-тин жаңы тиби -социалисттик М. келип чыккан. Мындай типтеги М-тин эң алгачкы үлгүсү Париж коммунасы болгон.