ЧАПАН

Добавил | 03.10.2017

«Туугандыгын билгизип,
Тукабадан сарпай кийгизип». («Манас»)

(«Сарпай» — «чапан» деген түшүнүктү берет.) Бул — сырт кийимдин бир түрү. Чапандын жердиги башайы, сатин, нооту, бөз, мата, трайке өңдүүлөрдөн тандалат. Жеңи менен бою бир бычылган ага жүн, кебез салып, жука кездемелерден ичтелет. Чапандын ичи-сыртын бирдей шырыйт. Элибизде каптама чапан мүнөздүү болгон. Кийим мында кенен бычылат да, ичи шырылган, сырты капталган. Албетте, чапанды бычып тигүүдө жергиликтүү өзгөчөлүктөр байкалат.