КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН АССАМБЛЕЯСЫ

Добавил | 06.03.2020

КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН АССАМБЛЕЯСЫ – Кыргыз Республикасындагы массалык коомдук уюм. 1994-ж. 22-  январда Кыргызстан калкынын биринчи курултайында түзүлгөн. Мамлекеттик каттоодон 1994-ж. 11-мартта өткөн. Өзүнө  26 улуттук-маданий борборду бириктирет: славян фонду, «Чин-сон», «Очак», «Иттипак», «Фольстрат», «Оруз»,  «Астүрк», «Туган-Төл» ж. б. Ассамблеянын максаттары: коомду бириктирүүгө аракет, республикасынын бардык  жашоочуларын баш коштуруу, улуттар аралык достукту бекемдөө, калктын руханий жана маданий кайра жаралуусуна  жардам көрсөтүү, тилди, салтты жана үрп-адатты өнүктүрүү. 1993-ж. 5-февралындагы Жогорку Кеңештин депутаттарын  шайлоодо Ассамблеядан 36 талапкер көрсөтүлүп, алтоо депутат болуп шайланышты. Ассамблея Улуттук илимдер  академиясы менен бирдикте 1994-ж. июнда миграция проблемалары жана этнос маселелери боюнча эл аралык семинар  уюштурган. 1995-ж. сентябрда Достук үйү (мурунку тарых музейи) ачылып, Ассамблеянын областтык жана региондук  бөлүмдөрү уюшулган.

«Кыргызстан – жалпыбыздын үйүбүз» деген ураандын астында Ассамблея тарабынан көптөгөн  маанилүү иштер жасалууда. Ассамблея өзүнүн саясий ишмердүүлүгүндө көбүн эсе Президент жана Өкмөт менен  биргелешип иш жүргүзөт. Биздин Республикада улуттук мамилелерди башкаруу процессинде Ассамблеянын кошкон  салымы чоң. Ассамблеянын Кеңешинин төрагасы С. Б. Бегалиев, Иса Токоев.