«ОТТОН ӨСКӨН КЫЗЫЛ ГҮЛ» Турар Кожомбердиев

Добавил | 28.07.2017

Деңизди алаканга батырыш мүмкүн болбогондой эле бул чакан поэмада кыргыз элинин нечен ондогон кылымдардагы тарыхына саякат жасоо эмес, көз чаптырып чыгышка да мүмкүн эмес.

Биз тарыхыбызды терең билбей туруп, келечекти, заманыбызды толук баалап, сүйө албайбыз. Эмесе бул поэма биринчиден, ич арадагы байларга, экинчиден, сырттан келген басып алуучуларга каршы кашык каны калганча күрөшкөн, ыза көргөн, ыйга жуулган, кээде үзүм нанга зар болгон, бирок эч убакта бакытты, эркиндикти издөөдөн талыкпаган, меймандос, эр жүрөк кыргыз калкымдын тарыхынан үзүндүлөр.

Китепти көчүрүү