«СҮЙҮҮ ЖАНА ҮМҮТ» Токтоболот Абдымомунов

Добавил | 28.07.2017
Айлүү түн. Токтогулдун короосу. Оң тарапта айманканалуу там уй. Мажрүмталдардын паанасындагы шырдак төшөлгөн середе Токтогул. Жанында Тотуя. Комуз кылы кайгылуу мунканат.