«АШЫРБАЙ» Токтоболот Абдымомунов

Добавил | 28.07.2017
Капчыгайдын оозу. Аска беттеринде куу арчалардын бутактары ирийип-муйруят. Алыскы элечек тоолордун чокуларында батып бараткан күндүн жошолуу нуру. Суу боюндагы бадал арасында — Матай, Куркут. Унчукпас үчөө.

Китепти көчүрүү