ТҮНДҮК КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УРУУЛАР АРАЛЫК ЧЫР-ЧАТАКТАР. БОРОНБАЙ. ОРМОН ХАН

Добавил | 01.08.2017
Ормондун хан көтөрүлүшү.
Бугу — саяк чатагы.
Сарыбагыш—саяк чатагы.
Уруулар аралык чыр-чатактардын себептери жана салакалары.