Tag Archives: агрардык

КЫРГЫЗСТАН АГРАРДЫК-ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН АГРАРДЫК-ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ Кыргыз Республикасындагы саясий партиялардын бири.  Мамлекеттик каттооодон 1994-ж. 10-октябрда өткөн. ПАртиянын максаты өнөр жайды эң оор кризистен чыгарууга  көмөктөшүү жана айыл инфраструктурасын биротоло сактап калуу, 1994-ж 22-октябрда болуп өткөн баштапкы  деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоолордогу бул партиянын ишмердиги жөнүндө маалыматтар  жок. 1995-ж. 5-февралда болгон Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого К. а. э. п. өз талапкерлерин көрсөтүп, … Кененирээк »

ПАДЫШАЛЫК ОРУСИЯНЫН АДМИНИСТРАТИВДИК, АГРАРДЫК ЖАНА АЛЫК-САЛЫК САЯСАТЫ

Аймактык-административдик бөлүштүрүү жана колониялык бийлик. Жергиликтүү башкаруу. Падыша өкмөтүнүн оторчул жер саясаты. Орус-украин дыйкандарынын көчүп келиши. Алык-салыктар.

ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫН АГРАРДЫК САЯСАТЫ

Эгемендүү Кыргызстандын жалпы жер аянты 19,6 млн га, анын ичинен айыл чарбасына жарактуу жер 10,6 млн га же 55,8 процентти түзөт. Жердин 44,2 проценти айыл чарбасына жараксыз. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин айдоосуна (огороддорду эсептегенде) 12,3 процент, дың жерлерге 0,1 процент, көп жылдык өсүмдүктөргө 0,4 процент, чөп чабындыга 1,7 процент, табигый жайытка 85,6 процент туура келет. Кыргызстандын эл чарбасынын негизин түзгөн айыл чарбасын… Кененирээк »

СОВЕТТИК АГРАРДЫК САЯСАТТЫН БАШАТЫ

Пролетариат диктатурасы орногондон кийин В. И. Ленин башында турган коммунисттер биринчи кезекте агрардык маселени чечүүгө аракет жасашкан. Россиянын калкынын негизин түзгөн дыйкандардын басымдуу көпчүлүгүнүн талабына ылайык жерди мамлекеттештирүү т. а. аны мамлекеттин карамагына алуу саясаты жүргүзүлгөн. Совет бийлигинин Жер жөнүндөгү декрети кабыл альгаып, ага ылайык бардык жерлер маылекеттин менчиги делип жарыяланган. Бул декрет боюнча Совет бийлигинин агрардык саясатынын… Кененирээк »