Tag Archives: Ак-Суу

Ак-Суу — Каравшин

Удивительны контрасты природы горных узлов Матчи и Каравшина, которые обладают грандиозными возможностями для развития горного туризма и альпинизма. Эффектные вершины, гладкие грани которых сходятся на пятитысячной высоте в остроконечные пики, словно гигантские кристаллы, украшают широкий гребень водоразделов Ак-Суу и Каравшина. Именно так выглядит центральная часть Туркестанского хребта, замыкающего границы Кыргызстана на крайнем юго- западе. Две крутые горные долины Ак-Суу и… Кененирээк »

АК-СУУ РАЙОНУНУН ТОПОНИМДЕРИ

Ар нерсенин түзүлүлүшүнѳ жана онүгүшүнѳ  жаратылыштын, коомдун, саясийѳзгѳрүүлѳрдүн мыйзам ченемдүүлүгү зор таасир этерии белгилүү. Андыктан кол башынан орун алган Ак-Суу аймагынын түптѳлүшүнѳ, калыптанышына да бир нече тарыхый маалыматтар, орчундуу себептер түрткү бологон.