Tag Archives: баалуулуктар

САЯСИЙ БААЛУУЛУКТАР

САЯСИЙ БААЛУУЛУКТАР – социалдык субъект тарабынан алардын социалдык тажрыйбаларынан улам ырасталган  саясий турмуштун тигил же бул кубулуштарынын, процесстеринин жана нормаларынын маанилүүгүнүн таанылышы. С.  б. саясий менталитет менен бир теориялык катарда турат да, анын составдык жана динамикалык бөлүгү катары  изилденет. Бул түшүнүктөр өзгөчө С. б-ды агрегациялоо, б. а. баалуулук ориентацияларынын системага келтирилиши  жөнүндө сөз болсо, бул түшүнүктөр жакындашат. Ошону… Кененирээк »

БААЛУУЛУКТАР ДҮЙНӨСҮ (ЖЕ АКСИОЛОГИЯ)

Аксиология — философиянын бир бөлүгү. Бул термин грекче axia — кымбат, баалуу жана logos — окуу деген сөздөрдөн чыккан. Аксиология — баалуу, кымбат нерселердин теориясы, ошол туурасындагы илим болуп эсептелет. Адам болмуштагы нерсе, кубулуш, окуяларды таанып-билет, иликтеп түшүнөт. Бул анын тааным иш-аракети (познавательная деятельность) аркылуу жүзөгө ашат. Адам болмушту өзгөртүп курат, жаңы нерселерди жасайт, башка адамдар менен мамиле… Кененирээк »