Tag Archives: баяндама

БАЯНДАМА КАТ

Баяндама кат – аткарылган иш, түзүлгөн кырдаал, орун алган көрүнүш жөнүндө маалымдоочу иштеген уюмду же жогорку мекеменин жетекчисине жазылган иш кагазы. Ал өз ичине түзүүчүнүн корутундуларын жана сунуштарын камтыйт. Баяндама кат кызматкердин өзүнүн демилгеси боюнча да, жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча да даярдалат. Мазмунуна жана максатына ылайык баяндама каттар маалыматтык жана отчёттук болуп экиге бөлүнөт.   ҮЛГҮ:   БАЯНДАМА КАТ 02.02. 2011-ж.… Кененирээк »