Tag Archives: Жубайр

АБДУЛЛАХ БИН ЖУБАЙР (РА)

Авс уруусунан болуп, биринчи Акаба антташуусунан кийин Исламды кабыл алган. Мадиналык жетимиш киши менен биргеликте экинчи Акаба антташуусу  үчүн Меккеге келген. Антташуудан мурун Аз. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен жолугууну каалап, бир канча жолдоштору менен абасы Аббастын үйүндө болгон  Пайгамбарыбызга келишти. Бирок Аббас Аз. Пайгамбарыбыздын Мадиналыктар менен болгон байланышын Курайш уруусунан жашыруу керектигин түшүнгөндүгү үчүн, аларга бир гана Акабада көрүшө… Кененирээк »