Tag Archives: Кашгари

МАХМУД КАШГАРИ

МАХМУД КАШГАРИ (Барскани), М а х м у д и б н Х у с е й н и б н М у х а м м е д – 11-к-дагы энциклопедиячы-аалым. 1029–1038-ж. аралыгында көл кылаасында Барскан (азыркы Барскоон) ш-нда туулган. Анын атасы Хусейн ибн Мухаммед ибн Юсуф Кадыр хан Ысыккөлдүн тескейиндеги Барскан ш-н ж-а Узбанды бийлеген бек… Кененирээк »

Восточный Университет им. Махмуда Кашгари-Барскани

Восточный Университет им. Махмуда Кашгари-Барскани является негосударственным высшим учебным заведением.  Университет был образован в 1998 году как Кыргызско-Кувейтский университет, позже был переименован в Восточный университет. ВУЗ входит в состав Федерации университетов исламского мира. Членство в организации предоставляет студентам обучаться бесплатно в арабских странах: Иордании, Судане, Египте, Марокко, Мавритании. Вуз осуществляет подготовку специалистов по следующим основным направлениям: менеджмент и управление,… Кененирээк »

МАХМУД КАШКАРИ

МАХМУД КАШКАРИ, Махмуд ибн Хусейн ибн Мухамед (1029–30, Ысыккөл өрөөнү – 1126) – энциклопедист, ойчул. Кашкар жана  Багдад калаасында билим алган.  Махмуд Кашкари жаштайынан тилге, адабиятка, тарыхка абдан кызыгып, илимдин башка тармактары боюнча  да көптөгөн маалыматтарды билген, б. а. энциклопедиялык билимге ээ улуу ойчул болгон. Ошол себептүү Махмуд Кашкари»Дивани лугат ат-түрк” («Түрк сөздөрүнүн жыйнагы”) аттуу дүйнөлүк маанидеги баалуу эмгеги чынында эле түрк элдери, алардын… Кененирээк »