Tag Archives: КУТАДГУ БИЛИГ

КУТАДГУ БИЛИГ

«КУТАДГУ БИЛИГ», «Кут алчу билим» же «Куттуу билик». Теңир тоодогу төрк элдеринин даанышман акыны жана  ойчулу Жусуп Баласагындын 1069–1070-ж. Баласагун шаарында жазган саясий-философиялык дастаны. Анын үч  көчүрмө нускасы белгилүү. Бири 1439-ж. Герат шаарында (азыркы Түндүк Афганстанда) уйгур жазмасы менен  даярдалган (Вена шаарында сакталууда). Экинчиси ХIV к. биринчи жарымында араб жазмасы менен даярдалган Каир  нускасы, булардын эң байыркысы –… Кененирээк »