Tag Archives: кыпчак

КЫПЧАКТАР

КЫПЧАКТАР – орто кылымдардагы Борбордук Азиядан тараган түрк элдеринин бири. К. тууралуу адепки кабарлар  кытай жылнамааларында б. з. ч. 201-ж. («кюс-ше», «кин-ча», «хи-би-са», ж. б. түрлөрдө, Санжырада – күпчүк) жазылып  калган. Орто кылымдардын алгачкы мезгилинде К. Енисейдеги кыргыздардын батыш тарабын (Иртыш) мекендеген.  Кимак мамлекетинин (VII–Х к.) составындагы К-дын бир топ бөлүгү IХ к. экинчи жарымы – Х к.… Кененирээк »