Tag Archives: көрсөтмө

КӨРСӨТМӨ

Көрсөтмө – маалымат-усулдук мүнөздөгү маселелер боюнча жогору турган уюмдун, мекеменин буйруктарын, нускамаларын жана башка ченемдик-укуктук актыларын аткарууну уюштурууга байланыштуу мамлекеттик башкаруу органы тарабынан жазылган укуктук акт. Мекеме, уюм, ишканалардын жетекчилери да оперативдүү жана административдик (кызматкерлерди иш сапарга жөнөтүү, чыгашаны төлөтүү ж.б.) маселелер боюнча көрсөтмөлөрдү чыгаруу укугуна ээ. Көрсөтмө буйрук менен тескемеге окшош формада жазылат. Жогорку органдардын кайсы актысын… Кененирээк »