Tag Archives: максат

МАКСАТ ЖАНА КАРАЖАТТАР

МАКСАТ ЖАНА КАРАЖАТТАР (саясатта) – саясий ишмердүүлүктүн эффективдүүлүгүн аныктай турган маанилүү  структуралык элементтери. Саясий максат каалаган натыйжанын саясаттын субъектисинин талаптары жана  кызыкчылыгы менен аларды канааттандыруунун шарттарына болгон катышынын элеси катары берилет. Максат – ар бир  айкын саясий ишмердүүлүктүн башталышы эмес, эпицентри, ал анын жөнгө салуу функциясын аткарып, саясаттын  субъектилеринин талаптары жана кызыгууларына ылайык иштелип чыккан келечектеги социалдык-саясий  кубулуштардын… Кененирээк »