Tag Archives: МЕНТАЛИТЕТ

МЕНТАЛИТЕТ

МЕНТАЛИТЕТ (менталдуулук) –тигил же бул топко кирген адамдардын саясий жана социалдык реалдуулукту өзгөчө  кабылдоосунун туруктуу, кеңири таралган жыйындысы. М. таптын же улуттун саясий ойлонуусунун образын, мүнөзүн,  ыкмасын билдирет, саясаттын субъектилеринин акыл-оюнун туруктуу абалын мүнөздөйт. М. терминин ой  жүгүртүүлөрүнүн жана акылдын оригиналдуу ыкмасын билдирүү үчүн колдонушат (мисалы, улуттук М. – грузиндик,  орустук, кыргыздык ж. б. же регионалдык М. –… Кененирээк »

МЕНТАЛИТЕТ

МЕНТАЛИТЕТ (лат. mentalis — акыл, ойлоо, ойлордун образы, рухий склад) — ойлордун, ишенимдердин, рухий көнүмүштөрдүн толук жыйындысына карата жалпы рухий маанайдын багытталгандыгы, ал дүйнөнүн картинасын түзөт ж-а маданий салттардын же кандайдыр бир коомдоштуктун бирдиктүүлүгүн бекемдейт. М. коллективдүү аң- сезимдин ишин мүнөздөйт. Ушул мааниде ал ойдун өз алдынча тибин элестетет. М. — адамдарда алардын табигый болгондорунан ж-а социалдык жактан… Кененирээк »