Tag Archives: онтология

БОЛМУШТУН СЫРЫ (ЖЕ ОНТОЛОГИЯ)

Грекчеден которгондо «онтология» болмуш, болмуш, бытие жөнүндөгү окуу дегенди туюнтат («on», «ontos» — бар нерсе, жашап турган, болгон нерсе, ал эми «logos» — окуу, ой — түшүнүк). Илимге термин катары XVII кылымдын башында Р. Гоклениус тарабынан киргизилип, нерсе, болмуш туурасындагы теориялык көз карашты туюнтуп, философиянын (метафизиканын) негизин түзгөн окуу катары бааланган. Бирок онтологиялык теориялар, ой-түшүнүктөр байыркы (антикалык) грек-рим… Кененирээк »

ДЕМОКРИТТИН ОНТОЛОГИЯСЫ

ДЕМОКРИТТИН ОНТОЛОГИЯСЫ — Демокрит болмуш ж-а болмуш эмессыяктуу эки башат жашайт деп белгилеген. Ал сезимдик тажрыйбага таянуу м-н нерселер да (болмуш), мейкиндик да (боштук, болмуш эмес) жашайт деген. Боштук бир нерсени экинчисинен ажыртып турат. Бул болсо элеаттар баса көрсөткөндөй болмуш бирдиктүү эмес, көп түрдүү дегенди түшүндүргөн. Космос нерселер м-н боштуктардын биригиши болуп саналат. Болмуш боштук тап-такыр жок болуп… Кененирээк »