Tag Archives: партиялар

КОНФЕССИОНАЛДЫК ПАРТИЯЛАР

КОНФЕССИОНАЛДЫК ПАРТИЯЛАР – католицизм, протестантизм жана ислам конфессийлеринин  идеологияларынын базасында түзүлгөн жана аракет кылган партиялар. Бул саясий уюмдар өздөрүнүн теорияларын адам,  анын дүйнөдөгү ээлеген орду жөнүндөгү диндик түшүнүктүрдүн негизинде, азыркы мезгилдеги социологиялык жана  социалдык-экономикалык идеяларды пайдалануу менен иштеп чыгышат. К. п-дын катарына – христиан-демократтык  партиясы (Италия), Христиандык-демократтык союз (1950-ж.) жана Христиандык социалдык союз (1945 ж.), (Германия)  ж. б.… Кененирээк »

КОНСЕРВАТИВДИК ПАРТИЯЛАР

КОНСЕРВАТИВДИК ПАРТИЯЛАР тарыхта К. п. мамлекеттик жана коомдук турмуштун формаларын биринчи  кезекте улут, дин, үй-бүлө, менчик, никеде чагылдырган анын моралдык — укуктук негиздерин сактоого жана колдоого  багыт алган саясий идеологияга негизделет. Биринчи жолу «консерватизм» терминин француз жазуучусу Ф. Р.  Шатобриан Улуу Француз революциясына (1789–1793) катышкан белгилүү саясий топтордун идеологиясына мүнөздөмө  берүүдө колдонгон. Консерватизм туура келген уюмдардын негизи катары… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ СИСТЕМА. САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ЖАНА АЛАРДЫН ТИПТЕРИ

Саясый система түшүнүгү – саясатты аныкталган бир жалпылык катары түшүнүүгө жана анын мүмкүнчүлүктөрүн, формаларын коомдун башка тармактарынан айырмалап кароого жардам берет. Тактап айтканда саясый система түшүнүгү – саясый жашоонун динамикасын мезгилге жана мейкиндикке жараша салыштырып изилдөөгө, ар түрдүү коомдордун саясый өзгөчөлүктөрүн салыштырууга мүмкүндүк берет. Коомдук саясый системада саясый режим мазмундуу мүнөзгө ээ. Режимдин өзгөрүшү саясый системанын өзгөрүүсүнө алып… Кененирээк »