Tag Archives: педагог

ПЕДАГОГИКА

Педагогика – тарбиялоо, билим берүү жана окутуу проблемаларын изилдеп үйрөнүүчү теориялык жана прикладдык  илимдердин жыйындысы. Университеттерде, институттарда ж. б. окуу жайларында адистештирилген программалар  боюнча окутулуучу курс да педагогика деп аталат. Педагогика адегенде балдарды тарбиялоонун теориясы катары  өнүккөн. Азыркы педагогика окутуу жана тарбиялоо, маданий-агартуу, агитациялык-пропагандалоо, адистердин  кесиптик билимдерин өркүндөтүү проблемаларын камтыйт.   Тарбиялоо башка илимдерде да үйрөнүлөт: социологияда тарбиялоо… Кененирээк »