Tag Archives: ПИКИР

КОЛЛЕКТИВДҮҮ ПИКИР

КОЛЛЕКТИВДҮҮ ПИКИР – уюштурулган топ катары коллективдин кызыкчылыктарын чагылдырган, дал келүүчү көз  караштардын, божомолдоолордун, баалоочулук ой-пикирлердин жыйындысы. К. п. – группалык пикирдин түрү.  Англиялык саясат таануучу Д. Робертсондун ою боюнча ал бир жагынан рационалдык индивидуализм, ал эми экинчи  тарабынан стейтизм менен туура келишпөө үчүн негиз болуп эсептелинет; анда мамлекет же өзүмчүл индивиддин эмес,  түрдүү багыттагы коллективдин кызыкчылыктары эске… Кененирээк »

ПИКИР ЖАНА БИЛИМ

ПИКИР ЖАНА БИЛИМ байыркы гректердин таануу теориясынын категориялары болуп, айрыкча элей мектеби м-н платонизмде көп колдонулган. П. антика философиясында такталбаган, субъективдүү, аныкталган акыйкат билимден айырмалуу билимди түшүндүргөн. Элеаттар рационалдуу таанууга негизделген чындыкты чектейт, ж-а П. нерселердин көрүнүшү м-н гана тааныштыруучу сезим-туюмдук кабыл алууга негизделген деп эсептешкен. Атомисттер атомдор ж-а боштуктар гана болот, П. сезип-туйган кубулуштардын адамга келген «образдардын»… Кененирээк »