Tag Archives: токтом

ТОКТОМ

Токтом мамлекеттик маанидеги буйрук, көрсөтмөнү аткаруу боюнча кабыл алынган нормативдик документ. Ал республиканын Өкмөтү, министрликтер жана ведомстволор, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу бийликтери жана башка аткаруу түзүмдөрүнүн башкаруу органдары тарабынан пландык иш-чараларды, көрсөтмөлөрдү ишке ашыруу үчүн чыгарылат. Токтом жазуу формасына, түзүмүнө жана аткаруу мөөнөтүнө карай 2 түргө бөлүнөт: 1. Кыска мөөнөттүү токтом (маданий иш-чара, белгилүү күнгө, кампанияларга арналган тапшырмаларды аткарууга багытталат); 2.… Кененирээк »