Tag Archives: устав

УСТАВ

Устав – мекеме, уюм же ишкананын ишмердик багыттарын, укуктарын, милдеттерин жана ишинин уюшулушун жөнгө салуучу, белгилөөчү эрежелердин жыйындысы. Устав мекеменин жамааты тарабынан кабыл алынат. Тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчиси бекитет. Ар бир мекеме, уюм, ишкана менчиктүүлүгүнүн түрүнө карабай, өз ишмердигин аныктоочу уставга ээ болот. Уставдын жалпы жоболору мамлекеттин аракеттеги нормативдик актыларына карама-каршы келбеш керек. Уставга өзгөртүүлөр киргизилсе, юстиция… Кененирээк »