ТЕМИРКУЛ ҮМӨТАЛИЕВ

Добавил | 01.08.2017
Темиркул Үмөталиевдин өмүр баянына, чыгармачылык жөлуна иликтөө жүргүзгөнүбүздө жеке эле анын турмушундагы эмес, жалпы кыргыз элинин тагдырындагы эпохалык окуя — Октябрь революциясынын өзгөчө мааниси бадырая көрүнөт. Анын фонунда, революция алып келген социалдык, саясий, маданий өзгөрүштөрдүн тизмегинде, акындын турмуш жолун чечмелөө закон ченемдүү көрүнүш. Себеби, Октярь революциясынын шарапаты менен гана Темиркул Үмөталиев улуттук адабияттын пайдубалын түптөгөн чоң акындык даражасына жеткендиги күмөн туудурбаган акыйкат.

 

Рефератты көчүрүү