ТҮГӨЛБАЙ СЫДЫКБЕКОВ

Добавил | 01.08.2017
Өзгөчө бир социалдык-тарыхый шартта жаралган кыргыз жазма адабияты көркөм өнүгүштүн тарыхында сейрек кездешүүчү чапчаңдык менен калыптанды. Өткөн кылымдын жыйырманчы жылдарынын башында гана алгачкы туундулары пайда болгон улуттук көркөм сөз өнөрү элүүнчү жылдардын ортосу — алтымышынчы жылдардын башында жанрдык системасы өнүккөн, адам баласынын жана коомдун көп кырдуу турмушу — көркөм чагылдыруунун ыкмаларын кадыресе профессионалдык деңгээлде өздөштүргөн адабиятка айланды. Арийне, мындай ургаалдуу өнүгүш ошол татаал процесстин тикелей катышуучулары болгон калемгерлердин мууну үчүн оңойго турбаганы, эбегейсиз чыгармачылык чымырланууну, талыкпаган мээнетти талап кылганы түшүнүктүү.

 

Рефератты көчүрүү