МУКАЙ ЭЛЕБАЕВ

Добавил | 01.08.2017
М. Элебаев айтылуу «Зарыгамы» менен таанылып, журтчулукка алгач акын катары белгилүү болгон. Анын бул ырын ошол мезгилдеги окууга дилгирленген жаштардын көпчүлүгү гимн катары, обонго салып ырдашкан. Ошол учурдун көзү менен караганда акындын поэзиясы өз мезгилинин демин, шарапатын төп чагылдырган күчтүү чыгармалар катары саналган. Ал чыгармачылык менен алпуруша баштагандан тартып эле боордош элдердин, ошондой эле орус адабиятын жана дүйнөлүк классиканы окуган. Ошондуктан поэзияда, же прозада болсун машакаттанып көп эмгек кылып, кайра-кайра жазуудан тажаган эмес. Башка элдердин адабиятынан алган таасирдин астында кыргыз совет адабиятынын түптөлүшү ийгиликтүү болсун үчүн жаңыдан калыптануу жолуна түшкөн чыгармачыл чөйрөгө адабий кеңештерин берген, олуттуу сын макалаларын жазган.

 

Рефератты көчүрүү