КАСЫМАЛЫ БАЯЛИНОВ

Добавил | 01.08.2017
Өмүрүнүн соңку жылдарында КБаялинов өзүнүн жаштык чагыбурганактуужыйырманчы жылдарчыгармачыл курбалдаштары туурасында бир катар эскерүүмакалаларды жазганОшондой эскерүүлөрүнүн бирин жазуучу «Революцияуландары» деп атаганБиздин оюбузчаушул аныктаманы жазуучунун өзүнөжекеадамдык жана чыгармачылык тагдырынакыргыз адабияты үчүн аткарганвазипасына карата да колдонууга болор эле.

 

Рефератты көчүрүү