«КОЗУ КӨРПӨШ, БАЯН СУЛУУ» тууралуу

Добавил | 02.08.2017
 Казак элинин сүйүп окуган жана кеңири тараган элдик көөнө поэмаларынын бири «Козу Көрпөш, Баян сулуу» 1812-жылдан баштап бир канча жолу басылып фольклорист-илимпоздор тарабынан кеңири изилдөөгө алынып келе жатат.

 

Рефератты көчүрүү