КЫРГЫЗ ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ

Добавил | 02.08.2017
1. Педагогика предмети.
2. Элдик педагогика.
3. Элдик педагогика «Манас» эпосунда.
4. Этнопедагогика.
5. Теория менен практиканын байланышы.
6. Билим берүү программасы.
7. Корутунду.

Кошкон Нурсултан Карагулов

Рефератты көчүрүү