ЭТИШ

Добавил | 02.08.2017
1.  Этиш сөз түркүмү боюнча жалпы маалымат.
2.  Этиштин грамматикалык категориялары.
3.  Этиштин түзүлүшү жана жасалышы.

 

Рефератты көчүрүү