ТЫБЫШТАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ    

Добавил | 02.08.2017
1. Тыбыш. Тамга. Фонема.
2. Үндүү тыбыштар, алардын бөлүнүшү.
3.  Үнсүз тыбыштар, алардын  бөлүнүшү.

 

Рефератты көчүрүү