ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН ТҮРЛӨРҮ

Добавил | 02.08.2017
1.  Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр.
2.  Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр.
3.  Көп багыныңкылуу жана аралаш татаал сүйлөмдөр.

 

Рефератты көчүрүү