ТАТААЛ СҮЙЛӨМДҮН СИНТАКСИСИ

Добавил | 02.08.2017
1.  Татаал сүйлөмдөр жөнүндө жалпы түшүнүк.
2.  Татаал сүйлөмдүн түзүлүшү.
3.  Татаал сүйлөмдүн уюшулуу жолдору.

 

Рефератты көчүрүү