СҮЙЛӨМ МҮЧӨЛӨРҮ

Добавил | 02.08.2017
1.  Сүйлөм мүчөлөрү жөнүндө түшүнүк.
2.  Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү.
3.  Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү.

 

Рефератты көчүрүү