СҮЙЛӨМДҮН АЙТЫЛЫШ МАКСАТЫНА КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ  

Добавил | 02.08.2017
1.  Жай сүйлөм.
2.  Суроолуу сүйлөм.
3.  Буйрук сүйлөм.
4.  Илептүү сүйлөм.

 

Рефератты көчүрүү