СҮЙЛӨМ

Добавил | 02.08.2017
1.  Сүйлөмгө берилген аныктамалар тууралуу.
2.  Сүйлөмдүн негизги белгилери.
3.  Сүйлөмдүн жалпы классификациясы.

 

Рефератты көчүрүү