СӨЗ ТУТУМУ

Добавил | 02.08.2017
1. Сөз тутуму жөнүндө жалпы маалымат.
2. Морфема жана анын түрлөрү.
3. Уңгу жана негиз.
4. Курандылар жана уландылар.

 

Рефератты көчүрүү