САН АТООЧ

Добавил | 02.08.2017
1.  Сан атооч сөз түркүмү боюнча жалпы маалымат.
2.  Сан атоочтун маанилик топторго бөлүнүшү.
3.  Сан атоочтордун жасалышы.

 

Рефератты көчүрүү