ОМОНИМДЕР

Добавил | 02.08.2017

Кыргыз тилинде тыбыштык жактан бирдей болуп, бирок ар башка маанилерди билдириши жактан көп маанилүү сөздергө окшош көрүнүш –омонимдер  бар. Бирок бул окшоштук сырткы гана окшоштук. Көп маанилүү сөз (полисемия) менен омонимдер бири биринен айырмаланышат.

 

Рефератты көчүрүү