КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ФРАЗЕОЛОГИЯСЫ

Добавил | 02.08.2017
  1. Фразеология жөнүндө жалпы түшүнүк.
  2. Фразеологизмдер жана алардын мүнөздүү белгилери.
  3. Фразеологизмдердин негизги типтери.
  4. Фразеологиялык синонимдер, омонимдер, антонимдер.

 

Рефератты көчүрүү