КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СТИЛИСТИКАСЫ

Добавил | 02.08.2017
  1. Илимий стиль.
  2. Иш кагаздар стили.
  3. Публицистиалык стиль.
  4. Оозеки-сүйлөшүү стили.
  5. Көркөм стиль.

 

Рефератты көчүрүү