КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИНТАКСИСИ ЖАНА АНЫН ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИСИ.

Добавил | 02.08.2017
  1. Синтаксис жөнүндө жалпы маалымат.
  2. Сөз айкашынын синтаксиси.
  3. Синтаксистик байланыштын түрлөрү.

 

Рефератты көчүрүү