КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫ, АНЫН ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИСИ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Добавил | 02.08.2017
  1. Лексикология жөнүндө жалпы түшүнүк.
  2. Сөз. Сөздүн мааниси жана анын типтери.
  3. Бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр.

 

Рефератты көчүрүү