КЫРГЫЗ ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯСЫ, АНЫН ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИЛЕРИ            

Добавил | 02.08.2017
1.  Кыргыз тилинин морфологиясы, анын изилдөө
объектилери жөнүндө жалпы түшүнүк.
2.  Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы түшүнүк.
3.  Сөз түркүмдөргө бөлүштүрүүнүн принциптери.

 

Рефератты көчүрүү