КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЭСКИРГЕН ЖАНА ЖАҢЫ ЛЕКСИКА          

Добавил | 02.08.2017
1. Историзмдер.
2. Архаизмдер.
3. Неологизмдер.

 

Рефератты көчүрүү