КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СЫРДЫК ЖАНА ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР        

Добавил | 02.08.2017
1.  Сырдык сөздөр жана алардын маанисине карай бөлүнүшү.
2.  Сырдык сөздөрдүн жазылышы.
3.  Тууранды сөздөр жана алардын түрлөрү.
4.  Тууранды сөздүн түзүлүшү,  колдонулушу жана жазылышы.

 

Рефератты көчүрүү